Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

EMIT Wallet is a decentralized mobile client for EMIT Node, which allows users to access various EMIT features and ecologies through EMIT Wallet. 
With EMIT Wallet you can:

Connect to the EMIT Core network
Manage your EMIT account and the assets in it
Manage various assets transferred to EMIT from other blockchain systems
Participate in EMIT's EPOCH ecosystem

Có gì Mới

Phiên bản 1.3.8

Add the cross-chain features to EMIT-AXE NFT for Ethereum and Binance Smart Chain.

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

lglglglgllgll ,

Đc

Rất ok

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ENGINE LINK FUTURE TECHNOLOGY PTE. LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích