Screenshots

Description

Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (eMonre) là hệ thống hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hành cũng như trao đổi văn bản trên môi trường mạng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phiên bản hiện tại của eMonre cung cấp các chức năng liên quan đến phân hệ Quản lý văn bản đến với các chức năng như sau:
- Phân công xử lý văn bản của 3 cấp lãnh đạo
- Phân phối văn bản của 2 cấp lãnh đạo văn phòng
- Tra cứu thông tin văn bản
- Ký số văn bản

What’s New

Version 20210125.1

- Cập nhật xem quá trình xử lý tài liệu

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Chau Tran Vinh ,

Hi

Cảm ơn anh Lê Phú Hà và cộng sự

ngư lão ,

Best app ever

Best app ever

App Privacy

The developer, DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, has indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Identifiers

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like