Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

영어가 지루하다고 포기하지 마세요!

흥미를 잃은 영어, 재미있게 공부하고 싶다면?
자투리 시간, 허투루 보내기가 아깝다면?
아이부터 어른까지 모두 즐길 수 있는 영어 놀이.
지금 영어로 게임하는 잉글라이더를 하세요.
무료 회원도 1년 내내 새로운 콘텐츠를 체험할 수 있습니다!

Enjoy English, Play Englider!

1. ‘영어로 놀았을 뿐인데?’ 어느 순간 영어로 말하는 스스로를 발견합니다.
- 단어, 문장, 말하기, 영어 듣기로 연계되는 4대 영역 통합학습모드 제공.
- 영어 발음을 점수로 보여주는 놀라운 기술

상용 음성 분석 기술 사용, 전체 문장의 점수와 단어까지 발음, 억양, 강세를 점수로 나타나는 말하기 클리닉 기능
- 즐겁게 게임처럼 즐기는 단어와 구문 암기 (문장 암기)

영어의 시작과 끝인 단어 암기와 구문 암기. 게임처럼 즐길 수 있게 만들었습니다.
언제 어디서나 게임처럼 즐기면서 지루하지 않게 단어와 구문을 암기하세요.

2. 게임처럼 즐거운 영어공부! 이제 영어 포기하지 마세요!
영어공부가 지루하세요? 잉글라이더는 학습 자체가 게임 입니다!
- 박진감 넘치는 실시간 온라인 배틀! 친구와 1:1로 영어실력을 겨루어 보세요.
- 친구들과 펼치는 뜨거운 순위 경쟁! 실시간으로 업데이트되는 랭킹을 확인하세요.

3. 유아부터 성인까지, 영어 초심자부터 토익 고득점자까지 모두가 학습할 수 있는 콘텐츠.
유아부터 성인까지! 500여 편의 학습교재! 영어 전문 회사가 만든 영어 전문 콘텐츠로 안심하고 공부하세요.
- ㈜타임교육/링구아포럼 등 영어전문가가 개발하고 엄선한 콘텐츠.
- 이해가 안 되는 부분은 동영상학습으로 완벽이해!
- 연령, 난이도, 상황 별로 제공되는 다양한 학습 프로그램

※ 동영상은 일부 콘텐츠에만 제공합니다.

###################################

고객문의 : 1670-4232 / englider@englider.com
홈페이지 : www.englider.com
* 일부 기기에서 정상적으로 설치 및 실행이 되지 않을 수 있습니다.

Có gì Mới

Phiên bản 1.6.0

*1.6.0 update
- 학습 및 배틀 다국어 지원
- 앱용량 최적화
- 가타 버그 수정

Thông Tin

Nhà cung cấp
See Scape Co.,Ltd.
Kích cỡ
284.5 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích

Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tuổi
Giới hạn 4+
Bản quyền
© 2015 SeeScape Co.,Ltd
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích