Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

ES Assistant là công cụ dùng để tra cứu thông tin nội bộ giúp hỗ trợ tối đa cho việc tra cứu các thông tin trong nội bộ công ty. Ứng dụng tích hợp nhiều tính năng thông minh, cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ nhất, giúp việc thống kê và xử lý các vấn đề nhanh chóng.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.2

User experience optimization

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Zhuhai YaunXu Technology Co.Ltd, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tài chính
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh