ESCS 4+

Giám định bồi thường xe ô t‪ô‬

ESCS

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng dành cho các công ty bảo hiểm thực hiện giám định trực tuyến các tổn thất xe ô tô, bảo lãnh viện phí

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.19

Cập nhật giao diện màn Trang chủ.
Cập nhật tính năng đổi mật khẩu. Cho phép khách hàng đổi mật khẩu trên ứng dụng.
Cập nhật giao diện yêu cầu truy cập quyền thông báo, yêu cầu truy cập quyền Nhận dạng khuôn mặt thân thiện với người dùng.
Cập nhật tính năng Đặt Lịch giám định, cho phép khách hàng theo dõi lịch giám định xe ô tô và lưu nhắc nhở vào lịch điện thoại

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ESCS, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tài Chính
Tài Chính
Tài Chính
Tài Chính
Tài Chính
Tài Chính