ESCS 4+

Giám định bồi thường xe ô t‪ô‬

ESCS

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng dành cho các công ty bảo hiểm thực hiện giám định trực tuyến các tổn thất xe ô tô, bảo lãnh viện phí

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.24

Cập nhật giao diện Trang chủ

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ESCS, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

BaoHiemLPBank
Tài Chính
LPBank GĐBT
Tài Chính
PJICO GĐBT
Tài Chính
BSH GĐBT
Tài Chính
OPES Giám Định
Tài Chính
MIC ONE
Tài Chính