Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Eventomorrow is designed for participants who wish to keep up to date about the events hosted by Eventomorrow.

The app will allow you to manage your registration details and to check in to the events. Discover all upcoming and nearby events easily on the homepage. Details of the events including its description, agenda, speakers and location are easily accessible for your convenience. You can also quickly register for an event and receive your ticket instantly. Participants will also receive push notifications if there are any changes made to the agenda of an event.

Features:
- Discover upcoming events hosted both near and far.
- Quickly register and join events.
- Manage tickets for your events.
- Check-in to events using QR codes.
- Edit your profile's details.
- Receive notifications sent by the event owner.
- Login in using Google+ or Facebook.

Disclaimer:
- Eventomorrow requires an active internet connection.
- Access to your location is required for finding nearby events.
- Access to your camera is required for the purpose of changing your avatar.
- Access to your storage is required for the purpose of changing your avatar.

Có gì Mới

Phiên bản 2.5.2

Fix bugs

Xếp hạng và Nhận xét

5.0/5
5 đánh giá

5 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Axon Active Vietnam chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích