Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

For phone and tablet, this application includes the complete package of financial calculators by Bishinew Inc:

Finance and Investment Calculators

* TVM Calculator
* TVM Advanced Calculator
* Currency Converter
* Compound Interest Calculator
* Compound Interest Advanced Calculator
* APR Calculator
* Mutual Fund Fee Calculator
* Return On Investment (ROI) Calculator
* Rule of 72 Calculator
* Effective Rate Calculator
* IRR NPV Calculator
* MIRR Calculator
* Tax Equivalent Yield Calculator
* US Inflation Calculator
* Salary Increase Calculator
* US Paycheck Tax Calculator
* Net Distribution Tax Calculator
* Health Savings Account Calculator

Loan/Mortgage Calculators

* Loan Calculator
* Loan Comparison Calculator
* Loan Refinance Calculator
* Loan Analysis Calculator
* Loan Analysis Advanced Calculator
* Commercial Loan Calculator
* Loan Term Calculator
* Fixed Principal Loan Calculator
* Home Affordability Loan Calculator
* Rent vs Buy Loan Calculator
* Mortgage Tax Saving Loan Calculator
* Discount Points Loan Calculator
* Adjustable Rate Loan Calculator
* Fixed vs Adjustable Rate Loan Calculator
* Bi-weekly Payment Loan Calculator
* Interest Only Loan Calculator
* Rule of 78 Loan Calculator

Retirement Calculators

* Retirement/401k Contribution Calculator
* Retirement Calculator
* Retirement Savings Analysis
* Retirement Income Analysis
* Traditional IRA vs Roth IRA - Retirement
* Required Minimum Distribution - Retirement
* Social Security Estimator - Retirement
* Asset Allocation Calculator - Retirement
* Start Early and Save Regularly - Retirement
* Set Goal for Retirement - Retirement
* Max Out 401k/IRA Savings - Retirement
* Invest Wisely - Retirement
* How Much Money Will I Need? - Retirement
* How Long Does My Money Last? - Retirement
* How Much Should I Withdraw? - Retirement
* Inflation Matters - Retirement
* 401k Save the Max Calculator
* College Savings Calculator

Bond Calculators

* Bond Calculator
* Bond Yield to Call (YTC) Calculator
* Bond Yield to Maturity (YTM) Calculator
* Bond Duration Calculator

Stock Calculators

* Stock Return Calculator
* Stock Constant Growth Calculator
* Stock Non-constant Growth Calculator
* CAPM Calculator
* Expected Return Calculator
* Holding Period Return Calculator
* Weighted Average Cost of Capital Calculator
* Pivot Point Calculator
* Fibonacci Calculator
* Black-Scholes Option Calculator

Credit Card Calculators

* Credit Card Payoff Calculator
* Credit Card Minimum Calculator

Auto Loan and Lease Calculators

* Auto Loan Calculator
* Auto Lease Calculator

Business Accounting Calculators

* Depreciation Calculator
* Break Even Point Calculator
* Margin and Markup Calculator
* Financial Ratios

General Calculators

* Regular Calculator
* Tip Calculator
* Discount and Tax Calculator
* Percentage Calculator
* Unit Price Compare Calculator
* Unit Conversion
* Date Calculator
* Fuel Calculator
* BMI Calculator

User can send the calculation results to others via Email. Financial Professionals can email the quote to their clients.

The app allows you to edit and prioritize the list of calculators for easy access.

Only Currency Converter needs internet access to retrieve the latest currency exchange rate. The app works without internet connection.

If you have any question or report issue, please send email to pfinanceapp@gmail.com. We will reply right away.

Có gì Mới

Phiên bản 7.2.1

- Add Split Window Support for iPad
- Add Health Savings Account Calculator
- Update Calculators
- Enhancements
- Bug Fixes

Xếp hạng và Nhận xét

4.0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Hungthu9999 ,

Good app!!!!

Good app!!!!

Thông Tin

Nhà cung cấp
Bishinew Incorporated
Kích cỡ
32.2 MB
Danh mục
Tài chính
Tương thích

Yêu cầu iOS phiên bản 9.0 trở lên. Tương thích với iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Air, iPad Air Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 4, iPad mini 4 Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 12.9 inch, iPad Pro 12.9 inch Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 9.7 inch, iPad Pro 9.7 inch Wi‑Fi + Cellular, iPad (thế hệ thứ 5), iPad (thế hệ thứ 5) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 2), iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 2) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 10.5 inch, iPad Pro 10.5 inch Wi‑Fi + Cellular, iPad (thế hệ thứ 6), iPad Wi‑Fi + Cellular (thế hệ thứ 6), iPad Pro 11 inch, iPad Pro 11 inch Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 3), iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 3) Wi‑Fi + Cellular, iPad mini (thế hệ thứ 5), iPad mini (thế hệ thứ 5) Wi‑Fi + Cellular, iPad Air (thế hệ thứ 3), iPad Air (thế hệ thứ 3) Wi‑Fi + Cellular, iPad (thế hệ thứ 7), iPad (thế hệ thứ 7) Wi‑Fi + Cellular, iPod touch (thế hệ thứ 6) và iPod touch (thế hệ thứ 7).

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tuổi
4+
Bản quyền
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích