ezSQM 4+

CDiT

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

- ezSQM là giải pháp thu thập dữ liệu phản hồi từ khách hàng dựa trên các công nghệ QRcode, Smartphone và công nghệ AI.
- ezSQM giúp doanh nghiệp thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ một cách dễ dàng và hiệu quả.

App Privacy

The developer, CDiT, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Utilities
Utilities
Travel
Utilities
Utilities
Utilities

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities