EZVIZ SPORTS 4+

EZVIZ Inc.

Được thiết kế cho iPhone

    • 4,0 • 10 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

EZVIZ SPORTS App is dedicated for remote control of EZVIZ sports cameras. You can remotely control the camera to record and capture, and share your videos to YouTube, and Instagram.
Features:
· With EZVIZ SPORTS App, your mobile phone can be a viewfinder for sports camera. All functions of sports camera can be controlled by the App, such as recording, snapshots, burst capture, time lapse, and camera configuration.
· Video editing function for video clipping and music background settings
· Share video to YouTube, Instagram, Facebook or Twitter.

Có gì Mới

Phiên bản 1.4.6

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

1、Support iPhone X and iOS11
2、Support the new generation EZVIZ Action Camera
3、Fix bugs

Xếp hạng và Nhận xét

4,0/5
10 đánh giá

10 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, EZVIZ Inc., chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích