Screenshots

Description

Điểm cung ứng dịch vụ là điểm giao nhận hàng hoá được trao đổi trên hệ thống Felix, người bán hàng (Seller) sẽ giao hàng đến bạn và khách hàng (Client) sẽ đến bạn để nhận hàng của họ.

Ứng dụng dành cho điểm cung ứng dịch vụ:

- Bạn không tốn bất kỳ phí kích hoạt nào, chỉ cần thao tác đăng ký với chúng tôi, một khoảng trống nhỏ giữ hàng trong nhà sẽ tạo ra thu nhập cho gia đình bạn.

- Chủ động trong việc nhận hoặc tạm ngưng hoạt động nhận hàng, chủ động và hoàn toàn đơn giản.

What’s New

Version 1.2.2

Felix POS - Ứng dụng dành điểm cung ứng dịch vụ
Tạo thêm thu nhập với một vài khoảng trống trong nhà bạn
Chỉnh sửa 1 số lỗi và cập nhật giao diện thân thiện người dùng

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, FELIX TECHNOLOGY SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like