FGL Academy 4+

THINKING SCHOOL COMPANY LIMITED

Designed for iPad

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng được thiết kế dành riêng cho các học viên của FGL để truy cập các bài giảng trên hệ thống của Thinking School. Các bài giảng bao gồm
• Trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng: kỹ năng tư duy, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm, công việc, giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn, quản trị sự thay đổi, thương lượng, giao tiếp trong công việc, và cân bằng cuộc sống
• Xây dựng nền tảng thái độ: tích cực, cam kết, nhận trách nhiệm, luôn hướng đến giải quyết vấn đề và kết quả
• Hình thành quan điểm đạo đức cao trong công việc: bền bỉ, chính trực, công bằng, khiêm tốn.
• Hình thành năng lực và phương pháp tự học suốt đời
App được phát triển bởi đội ngũ của Thinking School với phương châm: “Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giải phóng con người bằng giáo dục tư duy phản biện và khai phóng trên nền tảng công nghệ.”

What’s New

Version 3.0.0

- Sửa lỗi và cải tiến hệ thống.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, THINKING SCHOOL COMPANY LIMITED, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

VnResource eLMS
Education
Kĩ năng sống
Education
Linh Khí Pro
Education
Vietnamese/English Dictionary
Reference
Aloha Tuấn
Education
Toán tư duy Sparta
Education