Final Giant Rush 4+

SKYLINK GROUP COMPANY LIMITED

Được thiết kế cho iPad

    • 4,9 • 8 đánh giá
    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Defense your city against the attack of the titans

Become the best titan slayer. Collect all the engeries on the map to charge your jet pack and attack on titan.
The more titan you defeat the more swords you will collect. There are various powerful sword to perform attack compo on giant titans.

Dont miss the chance to fly with your jetpack, slashing your way through the horde of titans and save the humanity from titan threats.

Feature on Final Giant Rush:
- Challenging titans to fight against.
- A lot of powerful swords to collect.
- A thrilling rush to reveal and fight the final founding titan

Lets go.

Có gì Mới

Phiên bản 1.6

- Improve Users Experiences

Xếp hạng và Nhận xét

4,9/5
8 đánh giá

8 đánh giá

Love Game Puzzle 2022 ,

Cool game

The mini bosses on every levels are epic, very fun and is not slow and glitchy, time killer, fan Attack Titans love it, Cool game in the beginning, what a final shot i'm addict to this

Sammie Duong ,

Epic boss at the end of level

Great game with epic boss at the end of level, fan AOT will love it

clara clark123 ,

Nana’s

Amazing and funny game!

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, SKYLINK GROUP COMPANY LIMITED, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tile Zen: Triple Match Puzzle
Trò Chơi
Toy Master 3D- Matching Triple
Trò Chơi
Pour Water - Sort Puzzle 3D
Trò Chơi
Tile Link - Pair Match Games
Trò Chơi
Merge Tower Defense 3D
Trò Chơi
Animal Merge - Evolution Games
Trò Chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Titans Rope Attack Slayer
Trò Chơi
Sword Slash Art. Game Online
Trò Chơi
Titan Run Shadow Enemy Attack
Trò Chơi
Giants Attack: Titans Rope Hit
Trò Chơi
Attack of the Giants
Trò Chơi
TITAN HUNT - Giants Attack
Trò Chơi