Fishing Food 12+

Diced Pixel, LLC

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Theres food in the ocean! Fish them out with your cat and have some fun!

You can talk to the foods you catch too! If you like puns, I bet you'll have a reel good time playing this game :D

HIGHLIGHTS
◉ Tons of cute and kawaii foods to discover
◉ Simple and addictive gameplay
◉ Upgrade your fishing gear to get more foods faster
◉ Go deep into the ocean to discover more foods and surprises
◉ Collect coins from the foods you've fed and become rich!
◉ Earn drinks for your foods while offline
◉ No forced ads! We hate them as much as you do

THE STORY
It's a crazy world, there's food in the ocean! Help your cat fish tons of cute foods in this amazing fishing game. Catch and collect cute foods that will talk to you and your cat. Feed the foods you catch to turn those foods into money. Go deeper into the ocean to discover more foods and surprises!

HOW TO PLAY
Gameplay is simple and addicting! Tap to start fishing and swipe left and right to aim for foods. Once capacity is reached foods will be reeled up and flown into more foods mouths to be eaten and give you coins. Use the coins to upgrade your fishing gear to catch more valuable foods to make even more money!

OFFLINE PROFITS
Earn coins when offline! Your cafe cat makes drinks while you are away. Use them to feed to your foods, making you even more money!

Có gì Mới

Phiên bản 229.0.0

Now all players can prestige for gold hats!

Xếp hạng và Nhận xét

4,9/5
117 đánh giá

117 đánh giá

noadavailible ,

Great game

This game is not just a simple simulation game, it has weird logics and stories that make no sense. This game is absolutely great, you should play it.

FanPocketLovecute ,

Good game

It a cute game, easy game and pretty fun!

Lil Lazy Cat ,

Awesome

Im totally in love

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Diced Pixel, LLC, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi