Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

FxWallet是一款由FxFi团队打造的多币种钱包,具有安全放心、管理便捷的特点。
应用亮点:
· 创建钱包,私钥自我管理更放心;
· 可通过助记词导入已有钱包;
· 多币种钱包,目前已支持HNS、LTC,后续将支持更多币种;
· 支持便捷快速的转账、收款功能;
· 支持HNS域名拍卖、转移功能,更多应用正在开发中

Có gì Mới

Phiên bản 2.5.1

修复已知bug

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, DXP COMPUTING POWER FOUNDATION PTE. LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính