Genius Shooter: Monster Killer 9+

SAGI GAMES PTE. LTD.

Được thiết kế cho iPad

  • 4,7 • 206 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

The living dead vs. the Genius Shooter! One of the best up-and-coming idle shooter games!

Run around, shoot at the enemies and defeat the zombies as you push on to the next level. Choose from a roster of abiltiies and heroes with different weapons, face off against all kinds of bosses, and become a true Genius Shooter!

Features:
-Loads of playable heroes and weapons to try out!
Choose from a wide range of unique heroes and awesome weapons, including Gatling guns, AK-47s, handguns, sniper rifles, RPGs and many more.

-More challenging levels!
Each chapter has dozens of levels, each level has a new scene . Up to hundreds of monsters, different attacks on you! Choose your own hero, defeat the hardest Boss to get the hugely reward. You will be the most gifted shooter!

-Innovative hero upgrade system
You can improve the ability of heroes through enhancements, collectibles, fuse, and Super Weapon, add joy to your process and make it easier to win.

-Unique Instances & Arenas
Unique dungeons, hero modes, arena, arenas among other idle game modes! All with generous rewards that'll have you on the road to being a Genius Shooter in no time!

If you have any questions or suggestions, please feel free to let us know.
Email: contact@sagi.team
Facebook page:facebook.com/GeniusShooter

Có gì Mới

Phiên bản 1.4.8

Fix some bugs

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
206 đánh giá

206 đánh giá

Kang Tae Hyun ,

Good

Goos

Dat21011992 ,

Hay

Hay

JonyNhi ,

OK

Rất hay

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, SAGI GAMES PTE. LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Game Center

  Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi