Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Cung cấp ứng dụng cho phụ huynh xem thông tin của học sinh.
bao gồm bảng điểm chi tiết, điểm từng kỳ, giáo viên bộ môn, tin nhắn của giáo viên...

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.5

Nâng cấp giao diện dùng.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Hoang Dang chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích