GlobalArtWorld 12+

Lim Tek Keong

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

As we moved into the new age, creativity and innovation have become a necessity as people will need new and unique ways in solving present and future problems.

Established in the year of 1999, globalart learning methodology and creative art enrichment programmes have been implemented throughout the world. Through our innovative programmes, learners learn, grow and develop creatively in a conducive and inspiring learning environment.

Download this app to
- Keep updated on the latest happening at globalart
- Live chat with other globalart fans
- Be notified of globalart offers and promotions
- Snap a photo and share with friends
- One-click GPS navigation to global art branches
...and more!

Có gì Mới

Phiên bản 2.2.8

-bug fixes

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Lim Tek Keong, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu Suất
Tài Chính
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Tài Chính