Go Crunch Lock 4+

Ngoc Huong Trinh Thi

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 2 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

An interesting and colorful puzzle awaits you in Crunch Lock. The point is to collect all the colored keys. But first they need to be collected. The key consists of several parts with a movable connection. One part is motionless and it is on it that the remaining fragments need to be installed. Use the hinges to turn and when the key becomes compact, it will disappear and you will receive a star as a reward. First you will receive one key, then two, then three and so on. The levels will become more difficult. The unfolded keys are placed quite closely together and can interfere with assembly, so it is important to select the correct sequence in Crunch Lock.

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Cupickkk ,

Cổng này uy tín

Chơi đổi ngon nghẻ

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Ngoc Huong Trinh Thi, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hit Baseball Player Run
Trò Chơi
Knife Orbit Battle
Trò Chơi
TerritorialSeaPirates
Trò Chơi
Cleaner Run Race
Trò Chơi
Lux Vip Avideco Man
Trò Chơi
Hit Super Coin Runner
Trò Chơi