Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Gold Miner Christmas - Golden Award version for Merry Christmas & Happy New year.

Gold, diamonds, and dynamite? That's right, you're a goldminer and it's your job to mine as much gold as you can and come out with the most money. Are you ready? Time to goldrush!

Let's discovery and hope you enjoy with more 30 levels.

FEATURES:
- Addictive gameplay
- 30 unique levels but playing endlessly to get a high score
- Beautiful graphics and a friendly user interface
- Dynamic sound and music
- Load/save game, resume your last play

Có gì Mới

Phiên bản 2.3

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Fix Bug Music

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hai Tran, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích