GonKery Happy 4+

Hien Trinh Xuan

Được thiết kế cho iPad

    • 4,6 • 30 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Test your skills as a chef and store manager, ensuring enough time for customers to leave. The higher the level, the higher the difficulty. In addition, through each level, you are rewarded with an amount of money, which you can use to buy items in the store, to make cooking work faster.

Xếp hạng và Nhận xét

4,6/5
30 đánh giá

30 đánh giá

Chó sinh ,

Vip

Hầy

Sharron_Willowy ,

Very sweet          

i like this app so much because it has many to do☺😀​       

hipppdoo ,

Game rac

Bip vcl dang choi thang lac ko cong tien throat ra vao lai cu bao tk ko dug game l

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hien Trinh Xuan, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi