Hải Vân ERP 4+

Ứng dụng quản lý công việc

HAVAZ COMPANY LIMITED

Được thiết kế cho iPad

    • 4,0 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng giúp cho lái xe theo dõi công việc hàng ngày một các thuận tiện nhất, bên cạnh đó ban quản lý cũng có thể theo dõi trực tiếp lái xe trên ứng dụng nhằm bảo đảm hành trình của khách hàng được tiện lợi và an toàn nhất.

Có gì Mới

Phiên bản 2.9.27

- Nâng cấp tính năng gửi hàng hoá
- Nâng cấp tính năng điều độ

Xếp hạng và Nhận xét

4,0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Fuk2729 ,

App đẹp dễ dùng

App đẹp dễ sử dụng

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, HAVAZ COMPANY LIMITED, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch
Tiện ích

Có Thể Bạn Cũng Thích

Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch