Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Hashbon is a trusted wallet and exchange service with thousands of users all over EU. With Hashbon you can easily manage your daily bitcoin and altcoin transactions and store them safely in one place.

Main features:

VISA and Mastercard accepted as well as SEPA transfers
Variety of cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin, Dash, Zcash
Safety & reliability: 3-factor user security system: SMS-code, PIN-code and regular passwords
Ease & usability: minimalistic style of the interface combined with great usability
Economical benefits: low commissions and advantageous exchange rate
High transaction speed
Support team chat

Có gì Mới

Phiên bản 1.7

General improvements and optimization of the application:
- fixed bugs when the application was closed by itself.
- updated libraries.
- improved mechanism for updating account login and password.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Gefara, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Tài Chính
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính