HCC Quảng Tr‪ị‬ 4+

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Designed for iPad

    • 4.0 • 3 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

HCC Quảng Trị của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị:
- Dành cho người dân/ doanh nghiệp:
+ Tra cứu Thủ tục hành chính, Dịch vụ công trực tuyến
+ Nộp hồ sơ giải quyết Thủ tục hành chính trực tuyến
+Thanh toán trực tuyến
+ Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ
+ Đánh giá chất lượng giải quyết hồ sơ
+…

- Dành cho Cán bộ công chức viên chức tỉnh Quảng Trị tham gia giải quyết thủ tục hành chính
+ Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến
+ Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng
+ Trả kết quả qua mạng
+ Theo dõi, thống kê báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ
+ …

HCC Quảng Trị góp phần chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số

What’s New

Version 1.4

Tối ưu giao diện người dùng

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

bossmasterteam ,

Ko đăng ký được

Tại sao lại đối chiếu dữ liệu bên nhà mạng rồi mới cho đăng ký. Rồi sim đã đăng ký bên đó rồi vẫn báo ko khớp. Nên viết app lại.

App Privacy

The developer, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities