Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

HD E-Viewer app lets you view the live video and search & playback anywhere with your smartphone if you use Hanwha Techwin's security system. HD E-Viewer is a free application designed specifically for Hanwha Techwin's security products.

◎ Supported model list
-HRD-E430L
-HRD-E830L
-HRD-E1630L
QR code only supports below models
-HRD-E430LA
-HRD-E830LA
-HRD-E1630LA

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.7

1.Fix screen blur
2.Adapt to the latest equipment

Xếp hạng và Nhận xét

3.0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

tuywnsbwh ,

Too slow 😡

Too slow 😡

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hanwha Techwin America, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích