Hidden Journey: Find Objects 4+

Mystery escape is an adventure

Azur Interactive Games Limited

Được thiết kế cho iPad

  • 4,6 • 47 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Hành trình Bí ẩn một trò chơi đối tượng ẩn dấu thú vị bạn chưa từng trải nghiệm trước đó!

Hàng tá bản đồ và địa điểm hành trình, đồ họa tuyệt vời và nghệ thuật đối tượng ẩn dấu, trò chơi mini thú vị, phẩn thưởng, lưu ý cho người tìm kiếm và nhiều hơn nữa.

Sử dụng kỹ năng điều tra của bạn để mở ra những khu vực mới và các đối tượng trên đường truy lùng của bạn.

Tận hưởng giao diện trực quan và đơn giản. Phát huy sự tập trung của bạn và cùng vui vẻ nào!

Bảng điều khiển dễ dàng giúp bạn tìm ra những hình ảnh ẩn dấu nhanh chóng và các thiết bị trợ giúp hiệu quả luôn sẵn sàng cho bạn!

Trò chơi gián điệp hay nhất từng có!

Vì sao bạn sẽ thích trò Hành trình Bí ẩn:
- Đồ họa tuyệt vời và chi tiết cao.
- 9 cơ chế tìm kiếm đối tượng khác nhau.
- Bản đồ cấp độ với các địa điểm độc nhất.
- 7 công cụ giúp bạn tìm kiếm.
- Cửa hàng nâng cấp công cụ.
- Bộ đếm thời gian ngược giúp trò chơi năng động hơn và bao quát hơn.

====

Privacy Policy: https://privacy.azurgames.com
Terms of Service:
https://privacy.azurgames.com

Có gì Mới

Phiên bản 1.07.19

Bug fix

Xếp hạng và Nhận xét

4,6/5
47 đánh giá

47 đánh giá

Mua In-App

Starter Bundle
Start your hidden object adventure!
22.000đ

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Azur Interactive Games Limited, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Mục Mua
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán
 • Dữ Liệu Khác

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán
 • Dữ Liệu Khác

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi