HiLookVision 4+

Hikvision Digital Technology Co.,Ltd

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

long description : The HiLookVision app is designed to work with DNRs, NVRs and IP cameras which support Cloud P2P function.It allows you to live with your cameras remotely.All you need to do is creating an account and adding device into the account, then you can enjoy the real-time video from cameras on a global scale. it also allows you to play back recorded video to search every milestone of your life.When motion detection alarm of your device triggered, you can get an instant message notification from XXX app.

Key Features:
1. Real-time monitoring
2. Video playback
3. Motion detection alarm notification

Có gì Mới

Phiên bản 4.27.0

1. Support filtering video clips by human/vehicle/event tag in playback for NVRs with smart motion detection

2. Support filtering notifications by whether they are read, date, event type, and device

3. Support configuring whether to enable device, call, device exception, and service provider notifications

4. Optimized Services page where now displays service overview including service types in use and the number of devices that are using a specified service

5. Compatible with the upcoming axpro 1.2.8, adding more functions and peripheral compatibility.

Xếp hạng và Nhận xét

4,6/5
11,4 N đánh giá

11,4 N đánh giá

ngọcanhvietnam ,

Ok

Tính năng OK

Doo165 ,

Good

Ok

game hau qa ,

Đánh giá

Tốt!

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hikvision Digital Technology Co.,Ltd, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh doanh
Kinh doanh
Lối Sống
Kinh doanh
Tiện ích
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video