HISmartViewer 17+

Nguyen Phuong Nam

Designed for iPad

    • 5.0 • 4 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng có chức năng cho phép bác sĩ gia đình truy cập vào tài khoản để xem xét danh sách các bệnh nhân mà mình quản lý theo dõi sức khỏe, chỉ số huyết áp. Bác sĩ có thể xem xét các dữ liệu của bệnh nhân về lịch sử huyết áp, ghi chú các chẩn đoán, kê các đơn thuốc, chia sẻ thông tin để được trợ giúp và trao đổi tin nhắn.

Ứng dụng có chức năng cho phép bệnh nhân truy cập vào tài khoản của mình để xem xét quản lý sức khỏe, chỉ số huyết áp của bản thân. Bệnh nhân có thể xem xét các dữ liệu huyết áp của mình, các chẩn đoán, các đơn thuốc, và trao đổi tin nhắn với bác sĩ.

What’s New

Version 1.0

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, Nguyen Phuong Nam, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Medical
Medical
Medical
Medical
Medical
Health & Fitness