HNTV 4+

Media Broadcast Technology Company

Được thiết kế cho iPad

    • 2,8 • 21 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Đây là ứng dụng thông tin nội bộ dành cho cán bộ nhân viên của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
Chi tiết liên hệ phòng CNTT&ĐL 02438356702.
Mọi sự truy cập trái phép phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Có gì Mới

Phiên bản 1.5

Cải thiện ứng dụng

Xếp hạng và Nhận xét

2,8/5
21 đánh giá

21 đánh giá

Quyen-test ,

Test

Test

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Media Broadcast Technology Company, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

BGTV Go
Mạng Xã Hội
THP On
Tin Tức
STV Go - Sơn La TV
Tin Tức
VOVTV
Tin Tức
BPTV Go
Tin Tức
Hungyentv Go
Tin Tức

Có Thể Bạn Cũng Thích

BPTV PortalOne
Kinh Doanh
Golden Palace Building
Kinh Doanh
BPTV Kết nối
Hiệu Suất
Ba Đình Gov
Kinh Doanh
Quản lý Điều Hành Văn Bản BTC
Hiệu Suất
Sunshine Homes
Tài Chính