HoaBinh Club 4+

TUAN CAO MINH

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

HBC là ứng dụng cho phép tất cả mọi người có thể đăng ký làm hội viên của HoaBinh

Những chức năng chính của ứng dụng HBC:
- [ ] Đăng ky 
- [ ] Đăng nhập tài khoản
- [ ] Xem các quy định
- [ ] Dùng điểm tích lũy để đổi lấy quà
- [ ] Thay đổi hồ sơ
- [ ] Cập nhật ảnh đại diện
- [ ] Xem lịch sử giao dịch, đổi quà
- [ ] Được tặng ngay 30000 điểm ngay khi đăng ký và đăng nhập app lần đầu
- [ ] Chat hỗ trợ để giao dịch thành công

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, TUAN CAO MINH, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất