Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Used for local or remote management of HomeEye products

The main function:
1. Support cloud storage of photos;
2. Support one-key configuration, which is very easy for users to use the configuration for the first time (you can configure nearby devices in configuration mode to connect to the router at the same time);
3. Support 24-hour uninterrupted video recording on the TF card on the device side;
4. Watch the scene in front of the door at any time;
5. Take photos and videos of the scene in front of the door at any time.

Có gì Mới

Phiên bản 2.0.6

Fix SD card recording not deleted problem

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Shenzhen Xuanyuanxing Electronic Technology Co., Ltd., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích