Hypermart - Online Shopping 4+

PT Matahari Putra Prima, Tbk

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Hypermart Online is now in your hand. Monthly shopping becomes easier, just click. So easy...!

1. Order online, we deliver groceries to the location of your choice. our service options:
- Express Delivery : We send your order, within the same day.
- Next Day Delivery: We will send according to the customer's request a maximum of 2 days ahead
- Park & ​​Pick Up: Buy Online, Order pick up at your favorite stores

2. Choose Your Preferred Payment Method: Credit/Debit Card, E-Payment, and Qris.

3. Make a Monthly Shopping List: for shopping for products that you buy regularly

4. View the number of ongoing promotions easily

5. Search or Scan Products easily"

Có gì Mới

Phiên bản 4.0.1

1. New Look
2. Easier to Use
3. E-Payment Integration
4. More Promotion Features
5. Improve stability and performance

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, PT Matahari Putra Prima, Tbk, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Mua Sắm
Mua Sắm
Mua Sắm
Mua Sắm
Mua Sắm
Mua Sắm