Screenshots

Description

Các chức năng chính:
- Hỗ trợ quản lý công trình:
○ Báo cáo hiện trường
○ Ghi nhật ký thi công
○ Theo dõi tiến độ thi công
○ Cảnh báo chậm tiến độ hoặc các vấn đề tại công trường
○ Báo cáo tổng hợp và dashboard
- Hỗ trợ quản lý vật tư:
○ Nhập, xuất nhanh
○ Theo dõi tình hình nhập - xuất kho
○ Báo cáo tổng hợp và dashboard
- Hỗ trợ quản lý thiết bị:
○ Theo dõi lý lịch thiết bị
○ Ghi nhật trình hoạt động
○ Báo hỏng thiết bị
○ Báo cáo tổng hợp và dashboard
- Hỗ trợ quản lý nhân sự:
○ Theo dõi lý lịch nhân sự
○ Chấm công
○ Đăng ký nghỉ
○ Theo dõi chế độ nghỉ
○ Theo dõi thu nhập hàng tháng
○ Báo cáo tổng hợp và dashboard
- Hỗ trợ cá nhân quản lý công việc và văn bản:
○ Tiếp nhận công việc
○ Tiếp nhận văn bản chỉ đạo
○ Tiếp nhận văn bản thông báo
○ Báo cáo xử lý công việc
○ Đóng góp ý kiến
- Hỗ trợ lãnh đạo đơn vị trong công tác điều hành:
○ Tiếp nhận tờ trình/báo cáo
○ Phê duyệt tờ trình/đề xuất
○ Cho ý kiến chỉ đạo
- Hỗ trợ tổng hợp đánh giá hiệu quả công việc:
○ Tổng hợp kết quả công việc cá nhân
○ Tổng hợp đánh giá công việc các phòng ban
Hỗ trợ người dùng:
- Hotline: 0966615152
- Email: contact@isoftco.com

What’s New

Version 1.1.3

- Fix một số lỗi trong chức năng Công việc
- Hoàn thành chức năng Công trình
- Hoàn thành chức năng Chấm công
- Hoàn thành chức năng Yêu cầu
- Hoàn thành chức năng Sự kiện
- Thêm icon Badge cho chức năng Thông báo
- Cập nhật giao diện để tăng trải nghiệm người dùng

Ratings and Reviews

4.3 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Viện em (Đông Anh) ,

Nhận xét

Ứng dụng nên dùng

lantier28 ,

Có phải mua không

Đăng nhập như thế nào vậy

ăn uốg ,

Tìm hình bắt chữ

Quản lí dễ dàng thao tác nhah

App Privacy

The developer, INTELLIGENCE SOFTWARE COMPANY LIMITED, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You Might Also Like