trống pad dj 4+

ridvan ogras

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Miễn phí Tải về Drum Pad Máy 8 miếng đệm cảm giác tự nhiên, miếng đệm trống vận tốc nhạy cảm.
Drum Pads tính năng
- 8 Drum Machine Pads
- Chất lượng cao 24-bit stereo

trống máy pad này mang lại cho bạn niềm vui với bộ dụng cụ âm nhạc, trống.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ridvan ogras, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí

Có Thể Bạn Cũng Thích

Nhạc
Nhạc
Nhạc
Nhạc
Nhạc
Nhạc