Phong thuỷ âm phần 4+

Duy Pham

Được thiết kế cho iPad

    • 4,3 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

- La kinh phong thuỷ âm phần chọn hướng đặt mộ theo Hồng phạm ngũ hành ....
- Chọn ngày giờ đặt mộ cải cát hoặc đặt mộ hoả táng.
- Tính kiểm tra xem ngày giờ người mất có phạm trùng tang không.
- Kiến thức cơ bản về ma chay theo thọ mai sinh tử.
- Lịch âm dương

Có gì Mới

Phiên bản datmo.1.1

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

- Bổ xung đường link đến các ứng dụng nâng cao

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Duy Pham, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Trò chơi
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích