CTO DHVB 4+

Thao Nguyen Ngoc

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Hệ thống văn phòng điện tử là giải pháp dành cho các tổ chức, doanh nghiệp. Phần mềm phục vụ cho việc quản lý, tra cứu, lưu trữ các loại công văn tài liệu với nhiều tiện ích tối ưu và dễ sử dụng, làm đơn giản hoá tất cả các công việc liên quan đến công văn, tài liệu.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.1

Chỉnh 1 số lỗi nhỏ

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Thao Nguyen Ngoc, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích