GREE Services 4+

BSCSoft

Được thiết kế cho iPad

    • 3,7 • 6 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng gree bảo hành dành cho khách hàng và nhân viên gree.
Giúp người dùng gửi yêu cầu bảo hành, tra cứu bảo hành ....

Có gì Mới

Phiên bản 1.4.7

Update push notification function.

Xếp hạng và Nhận xét

3,7/5
6 đánh giá

6 đánh giá

đh thái bình ,

Ứng dụng quá lỗi. Như cc

Như cc. Quét mã toàn lỗi. Làm đi làm lại đều không được

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, BSCSoft, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Hiệu suất
Kinh doanh
Hiệu suất
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất