Trực Tuyến 11 4+

VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Được thiết kế cho iPad

    • 4,3 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng giúp tiếp nhận các phản ánh về các vấn đề xã hội, đời sống hàng ngày của người dân và xử lý một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất với thời buổi công nghệ ngày nay. Ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi quá trình, và tiếp nhận kết quả xử lý phản ánh.

Có gì Mới

Phiên bản 2.0

Cập nhật vá lỗi phiên bản cũ.

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giáo dục
Du lịch
Y tế
Tiện ích
Tiện ích
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích