NEU Reader 4+

Xuất bản số NEU

Pyramid Software and Consulting Company Limited

Được thiết kế cho iPad

    • 1,8 • 136 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng truy cập kho sách số của Đại học Kinh tế Quốc dân
- Truy cập kho tài liệu phục vụ cho việc học tập và giảng dạy tại trường, được cập nhật thường xuyên
- Hỗ trợ cho sinh viên và giảng viên trong quá trình học thay thế cho tài liệu giấy truyền thống

Có gì Mới

Phiên bản 1.2.2

- Cập nhật tính năng
- Sửa lỗi

Xếp hạng và Nhận xét

1,8/5
136 đánh giá

136 đánh giá

tghostt ,

Error

Toàn lỗi error k tìm được giáo trình luôn :(

follfa ,

Mac OS pleaseeeee

Mong trường phát hành app cho Mac Os đi ạ. Học trên điện thoại rất bất tiện.

quanthduong ,

Luôn yêu cầu phiên bản ios mới nhất

Rất phiền khi muốn cập nhật là lại phải nâng cấp máy 😡

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Pyramid Software and Consulting Company Limited, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí