VTGO Lái xe 4+

VIETNAM VTGO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Được thiết kế cho iPad

    • 3,6 • 5 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Lái xe dùng app lái xe để thực hiện toàn bộ nghiệp vụ trong quá trình vận chuyển của một đơn hàng.


App lái xe là một app độc lập với xe, nên Lái xe có thể sử dụng App lái xe khi làm việc cho bất kỳ một doanh nghiệp vận tải nào, hay chủ xe nào, mà không phải đăng ký lại tài khoản.

Có gì Mới

Phiên bản 3.1.0

Bổ sung tính năng đổi xe thực hiện đơn hàng

Xếp hạng và Nhận xét

3,6/5
5 đánh giá

5 đánh giá

vocean91 ,

Nhận xét

Ứng dụng hữu ích

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VIETNAM VTGO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất