SaoVietGps 4+

Ứng dụng theo dõi phương tiện

VNET JSC

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

- Khách hàng đăng nhập tài khoản để theo dõi phương tiện
- Tìm kiếm , kiểm tra thông tin phương tiện
- Xem lại lộ trình, thời gian , tốc độ, vị trí phương tiện
- Báo cáo nhiên liệu

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.2

- Hỗ trợ iOS 13
- Bổ sung cảm biến nhiệt độ
- Tối ưu hiệu năng

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VNET JSC, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường

Có Thể Bạn Cũng Thích

Dẫn Đường
Du lịch
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường