Báo cáo sự cố y khoa 4+

Ứng dụng báo cáo sự cố y khoa

Thach Nguyen Xuan

Được thiết kế cho iPad

    • 5,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng báo cáo và quản lý sự cố y khoa cho các đơn vị y tế. Ứng dụng được sử dụng cho các nhân viên báo cáo sự cố, các sự cố sẽ được quản lý bởi các tài khoản quản trị thông qua ứng dụng mobile hoặc ứng dụng web có sẵn.

Đồng thời, người quản trị cũng sẽ được nhận thông báo trên điện thoại khi có các sự cố ở mức độ nặng được báo cáo qua đó giúp nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định xử lý nhanh hơn.

Có gì Mới

Phiên bản 1.4

Chúng tôi đã cập nhật một chút lúc khởi động ứng dụng và hiển thị thêm thông tin trong phần danh sách sự cố.

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Thach Nguyen Xuan, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất