Aloha Tuấn 4+

Thuyết giảng tâm linh

TUAN NGUYEN MINH

Được thiết kế cho iPad

    • 4,7 • 6 đánh giá
    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Thuyết giảng tâm linh

Những khoá học này được biên soạn từ các FILE GHI ÂM THUYẾT GIẢNG của “KHÔNG CÓ” ĐẠO SƯ. Được dành tặng đặc biệt cho các Thiền sinh được thọ pháp “TẤT CẢ CHỈ LÀ Ý NGHĨ” đã được học trực tiếp từ “KHÔNG CÓ” ĐẠO SƯ. Nhằm làm tài liệu quý giá giúp cho các Thiền sinh và Đệ tử nghe lại những lời thuyết giảng của Đạo Sư. Để có thể thấu hiểu sâu sắc hơn nữa về Tâm linh, Đạo, Thiền định, Tư tưởng và Nằm ngoài tư tưởng.

Các FILE GHI ÂM THUYẾT GIẢNG được giữ nguyên lại không chỉnh sửa hay thêm bớt bất cứ điều gì. Nhằm giữ tính khách quan và lưu giữ lại những sự thuyết giảng quý báu về Tâm linh này.

Aloha Tuấn xin chúc quý Thiền sinh và học giả ngày càng thêm bình an & hạnh phúc.

Thân ái!
Aloha Tuấn

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
6 đánh giá

6 đánh giá

Thiên Trãm Sát ,

Love

I love you so much!

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, TUAN NGUYEN MINH, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục