Tìm kiếm bằng hình ảnh 4+

Nhận dạng ảnh

DRIMTIM APPS, OOO

Được thiết kế cho iPad

  • 4,6 • 76 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Tìm kiếm Hình ảnh Đảo ngược cho phép bạn tìm kiếm hình ảnh thông qua Tìm kiếm Hình ảnh của Google, Tìm kiếm Hình ảnh Bing, Tìm kiếm Hình ảnh Yandex. Tiết kiệm thời gian của bạn và xem tất cả các kết quả tìm kiếm trên một trang.

ĐẶC TRƯNG:

- Trực tiếp tìm kiếm hình ảnh từ Thư viện ảnh, Máy ảnh, Bảng tạm trên thiết bị của bạn.
- Tìm kiếm hình ảnh qua URL hình ảnh.
- Tìm kiếm hình ảnh bằng từ.
- Cắt và xoay hình ảnh.
- Lịch sử tìm kiếm hình ảnh.

You may purchase an auto-renewing subscription to get Pro Access. Good to know: The payment will be charged to your iTunes Account when you confirm the purchase. The subscription automatically renews for the same price and duration period depend on the selected plan (weekly, monthly, half-annual or annual) unless canceled at least 24-hours before the end of the current period. Subscription automatically renews unless canceled at least 24-hours before the end of the current period. You can disable the automatic renewal function at any time by adjusting your account settings. Next subscriptions available:
• 1-week subscription - Weekly Pro Access – US$ 0.49 - Price may change depending on your country
• 1-month subscription - Monthly Pro Access – US$ 0.99 - Price may change depending on your country
• 1-year subscription - Yearly Pro Access – US$ 3.99 - Price may change depending on your country
• 1-week subscription with trial - Weekly Pro Access with Trial – US$ 0.49 - Price may change depending on your country
• 1-month subscription with trial - Monthly Pro Access with Trial – US$ 0.99 - Price may change depending on your country
• 1-year subscription with trial - Yearly Pro Access with Trial – US$ 3.99 - Price may change depending on your country

Terms Of Use: http://dreamteam-apps.com/terms-of-use
Privacy Policy: http://dreamteam-apps.com/privacy-policy

DISCLAIMER:

This app use Google, Bing, Yandex in the in-app web browser. But the app is not endorsed by or affiliated with any of these search engines.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.1

Này! Bản cập nhật này bao gồm:
- Sửa các lỗi và cải tiến

Xếp hạng và Nhận xét

4,6/5
76 đánh giá

76 đánh giá

ホー ホアン サン ,

Ok

Ok

Phản Hồi Từ Nhà Phát Triển ,

Hello! We are happy to hear you had a positive experience!

bobeobungbu ,

Các lỗi cần sửa

Do lâu lâu lại quảng cáo cái vip với lại thời gian search hơi lâu nha

Phản Hồi Từ Nhà Phát Triển ,

Hello! We are pleased that application gets such a splendid feedback. That shows us that there is a place to improve

Đăng Ký

Yearly Pro Access with Trial
All Search Engines & Search Types & History
Dùng Thử Miễn Phí
Weekly Pro Access with Trial
All Search Engines & Search Types & History
Dùng Thử Miễn Phí
Monthly Pro Access with Trial
All Search Engines & Search Types & History
Dùng Thử Miễn Phí

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, DRIMTIM APPS, OOO, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Trò chơi
Trò chơi
Tiện ích
Trò chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích