Cao Bằng Smart 4+

Đây là một sản phẩm của VTS

VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Được thiết kế cho iPad

    • 3,5 • 17 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng Cao Bằng Smart là sự kết hợp giữa việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp,.. gửi phản ánh về hành vi vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền cũng như cho các cơ quan chức năng nhanh chóng trong việc quản lý , theo dõi, xử lý phản ánh.
- Các chức năng ứng dụng:
+ Gửi phản ánh
+ Đăng ký, và quản lý tài khoản
+ Xử lý phản ánh
+ Quản lý cảnh báo
+ Xem thông kê.
+ Xử lý công việc
+ Trao đổi tương tác

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.6

Chi tiết bản cập nhật:
- Nâng cấp hệ thống
- Cải thiện chức năng

Xếp hạng và Nhận xét

3,5/5
17 đánh giá

17 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giáo dục
Du lịch
Y tế
Tiện ích
Tiện ích
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Tài chính
Kinh doanh