Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

App này dùng để cung cấp thông tin dự báo mực nước lũ nội đồng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất ở trong vùng.

App này dùng để cung cấp thông tin hàng ngày về dự báo mực nước lũ nội đồng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất ở trong vùng. App này phù hợp với các nhà quản lý ở Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục thủy lợi, các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Viện trường liên quan đến nguồn nước trong vùng. Bên cạnh đó, app cũng có tích hợp các thông tin liên quan đến nguồn nước ở lưu vực sông Mê Công. Những thông tin này rất hữu ích cho việc đánh giá nguồn nước ở LVS Mê Cong nói chung và nguồn nước về ĐBSCL nói riêng. Ngoài ra, App cũng có tích hợp các thông tin liên quan đến mặn ở ĐBSCL. Các thông tin sử dụng trong App này đều là các thông tin được các cơ quan đưa lên các trang mạng, thông tin công cộng, sử dụng chung. App có nhiệm vụ tập hợp lại để tiện lợi hơn trong việc truy cập thông tin, sử dụng thông. Thông tin mực nước lũ nội đồng ĐBSCL là kết quả nghiên cứu của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam. Các kết quả này cũng được tính toán, cập nhật hàng ngày và được cung cấp cho các Bộ, ban ngành, địa phương và cũng được đưa lên trang web của Viện QHTL Miền Nam tại địa chỉ www.siwrp.org.vn.
Chúng tôi xin được bày tỏ sự cám ơn và xin phép sử dụng lại các thông tin đã được đưa lên các trang web, email với hình thức chia sẻ chung.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Duc Dung Do, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích