Push-ups Sensor 4+

Seong Eon Kim

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Tăng số lượng bằng cách tận dụng cảm biến khoảng cách của iPhone.
Khi bạn tập thể dục, chẳng hạn như push-up, sit-up, có thể hữu ích.

Tạo một hình khỏe mạnh và tốt bằng cách sử dụng các bộ cảm biến push-up.

Có gì Mới

Phiên bản 2.7.2

App bug fixes and stabilization.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Seong Eon Kim, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tiện ích
Nhạc
Tiện ích
Lối Sống
Du lịch
Tài chính

Có Thể Bạn Cũng Thích

Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục