Tử Vi Trọn Đời - 2015 4+

Vinova Pte. Ltd

Được thiết kế cho iPad

    • 4,2 • 6 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Tử Vi Việt Nam 12 con giáp cung cấp cho bạn các thông tin tổng quát về cuộc đời, sự nghiệp, công danh, tình duyên, tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp vợ chồng, những năm may mắn… để từ đó giúp bạn nắm bắt những cơ hội lớn trong cuộc đời.

Ứng dụng Tử Vi Việt Nam là ứng dụng giúp tra cứu tử vi trọn đời của một tuổi bao gồm :
- Tổng Quan
- Cuộc sống
- Tình duyên
- Gia đạo, Công Danh
- Tuổi hạp làm ăn
- Lựa chọn vợ chồng
- Những tuổi đại kỵ
- Những năm khó khăn nhất
- Ngày giờ Xuất hành hợp nhất
- Những diễn biến từng năm
- và nhiều tính năng hấp dẫn khác đang chờ các bạn khám phá.

Vietnam Zodiac Horoscope provides general information about your life, career, love life, good companion ages, best age for wife/husband, lucky years... in order to let you have further insight about your life and be able to seize many great opportunities.

Vietnamese Horoscope application supports searching for life-horoscope including:
- General information
- Life
- Love life
- Family, career
- Good companion ages
- Wife/Husband selection
- Worst companion ages
- Toughest ages in your life
- Best date/time for departure
- Timeline throughout the years
...and many other exciting features waiting for you to discover.

Có gì Mới

Phiên bản 1.3

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

- Enhanced UI/UX

Xếp hạng và Nhận xét

4,2/5
6 đánh giá

6 đánh giá

kaxrem ,

Good

Yes!

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Vinova Pte. Ltd, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giáo dục
Giáo dục
Du lịch
Lối Sống
Giáo dục
Tài chính

Có Thể Bạn Cũng Thích

Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống