iDMSS Plus 4+

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

iPhone Surveillance Software iDMSS Plus, which support Push Alarm, Video Playback, Task wheel, Finger Gesture, Windows Slide and so on.


Attention:
If you want to use the "Push Alarm" function,make sure of the following points:
1. Only special device support "Push Alarm" function.
2. Make sure you device can access internet.
3.To get notification, re-subscribe is required since previous push certificate is expired. You can re-subscribe in "Push Config" to active push notification again.

Có gì Mới

Phiên bản 4.95.000

Push certificate update

Xếp hạng và Nhận xét

3,3/5
1 N đánh giá

1 N đánh giá

ldhvttltknltmltak ,

Cập Nhật thời gian hiện tại trên khung hình camera

Chưa tốt

maiquan123 ,

Chưa được tốt

Chưa tốt

H2L ,

Bad

Nâng cấp xong khỏi xem luôn

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Hiệu Suất
Kinh Doanh
Kinh Doanh