Screenshots

Description

IEC SmartCard tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho học sinh thông qua nhận diện, điểm danh, giám sát lịch trình di chuyển. Đồng thời đảm bảo sự thông suốt và tức thời về thông tin giữa nhà trường và phụ huynh.

IEC SmartCard được phát triển trên công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Trong quá trình sử dụng, ứng dụng cần người dùng cung cấp thông tin về ảnh selfie cho việc đào tạo và huấn luyện mô hình nhận dạng. Người dùng cần cung cấp chính xác ảnh của mình để phục vụ cho việc điểm danh được chính xác.
Dữ liệu ảnh được lưu trữ bảo mật tuyệt đối và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào.
Dữ liệu ảnh được lưu trữ cho đến khi người dùng không sử dụng hệ thống nữa.

What’s New

Version 1.1.1

Bổ sung hiển thị thông tin xác nhận cho phụ huynh

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

1@1th ,

Good

Good

App Privacy

The developer, Bui Ngoc Giac, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like