Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

사용자들이 가장 쉽게 이해하고 추천하는 아이폰 설명서!!

---------------------------------------------------
iOS7을 위한 매뉴얼 "앱스토어 차트 1위"기록!!

아이폰을 위한 매뉴얼 "앱스토어 차트 2위"기록!!
---------------------------------------------------

"iOS8을 위한 매뉴얼"이 새롭게 업데이트 되었습니다.

200가지 이상의 아이폰 사용설명!

iOS8의 플랫디자인과 어울리는 디자인!

쉬운 텍스트 설명과 이해를 쉽게 할 수 있도록 도와주는 그림 설명!!

기능들

- 12개의 카테고리와 200가지 이상의 아이폰 사용설명.
- 찾고싶은 내용을 즉시 검색할 수 있는 리스트 기능.
- 사용자들이 몰랐던 새로운 기능을 쉽게 설명.
- iOS8에 대응한 깔끔한 플랫디자인.
- 사용자가 마지막으로 봤던 내용을 찾아주는 인덱스 기능.

앱스토어에서 이제까지 볼 수 없었던 최고의 아이폰 설명서 입니다.

Có gì Mới

Phiên bản 8.0.0

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

iOS8 자료 업데이트.

Thông Tin

Nhà cung cấp
Young Sung Lee
Kích cỡ
27.9 MB
Danh mục
Sách
Tương thích

Yêu cầu phiên bản iOS 6.1 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Hàn

Tuổi
4+
Bản quyền
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích